Master & tilbehør

Lysmaster til mange formål.

Bertlede master

Bertlede master leveres i 5 højder (LPH) over terræn, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 og 9,0 m, monteret med udvendig luge.
Masterne produceres med top rør i Ø60 mm og bundrør på Ø114 mm og er beregnet både for topmontage og montage af arm.
Masterne kan leveres både for ned gravning og med fodflange. Master for ned gravning er samtidig forsynet med 2 kabelhuller for mere fleksibel kabelføring.
Masterne er alle CE-mærket i.h.t. EN 40-5:2002.

Koniske master

Koniske master i standardudførelse leveres i højder fra LPH 3,0 til LPH 12,0 meter.
Master for nedgravning leveres i højder op til LPH 10m og kan monteres med vingefundamenter eller NIPA System Ring Fundament. (Se specialbrochurer fundamenter)
Master med fodflange leveres i højder op til LPH 12 m for montering på støbt fundament eller på NIPA stålfundament.
Alle master er produceret med ikke synlig søm.